iPhone 14 Pro 保護貼現身 螢幕比例跟以往不一樣

近期差不多所有消息也指 iPhone 14 Pro 將會使用「感嘆號」瀏海,而近日微博流出疑似保護貼,當中可以看到 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的「感嘆號」瀏海只集中保護中間的「藥丸」位置,而開孔位置鏡頭當然不會蓋過,變相令瀏海霸佔的空間大大縮少,可視的空間略有增加。

另外,iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的黑邊位比以往變得更幼。

值得留意,iPhone 14 Pro 的螢幕比例由以往 19.5:9 改為 20: 9 。

 

資料來源:流動

包膜 手機包膜 iPhone 12 包膜iPhone 12 保護貼iPhone 12 鋼化玻璃iPhone 12 玻璃貼iPhone 12 mini 包膜iPhone 12 mini 保護貼iPhone 12 mini 鋼化玻璃iPhone 12 mini 玻璃貼iPhone 12 Pro 包膜iPhone 12 Pro 保護貼iPhone 12 Pro 鋼化玻璃iPhone 12 Pro 玻璃貼iPhone 12 Pro Max 包膜iPhone 12 Pro Max 保護貼iPhone 12 Pro Max 鋼化玻璃iPhone 12 Pro Max 玻璃貼 iPhone 13 包膜 iPhone 13 保護貼 iPhone 13 玻璃貼 iPhone 13 mini 包膜 iPhone 13 mini 保護貼 iPhone 13 mini 玻璃貼 iPhone 13 Pro 包膜 iPhone 13 Pro 保護貼 iPhone 13 Pro 玻璃貼 iPhone 13 Pro Max 包膜 iPhone 13 Pro Max 保護貼 iPhone 13 Pro Max 玻璃貼iPhone 14 包膜iPhone 14 保護貼iPhone 14 玻璃貼iPhone 14 Max 包膜iPhone 14 Max 保護貼iPhone 14 Max 玻璃貼iPhone 14 Pro 包膜iPhone 14 Pro 保護貼iPhone 14 Pro 玻璃貼iPhone 14 Pro Max 包膜iPhone 14 Pro Max 保護貼iPhone 14 Pro Max 玻璃貼